11 października 2020

Często jesteśmy pytani o zalety modelu design&build w porównaniu z konwencjonalną metodą prowadzenia inwestycji, w której zaangażowany jest oddzielnie architekt na etapie projektowania i oddzielnie generalny wykonawca do wykończenia wnętrza. To świetne pytanie, a mając doświadczenie i w projektowaniu i w budowaniu, czujemy, że nadszedł czas, żeby rozwiać niektóre wątpliwości.

Co to jest design&build?

Metoda realizacji w formule design&build (projektuj i buduj) jest odejściem od tradycyjnej metody realizacji umów na wykończenie wnętrz, w której wykonawca jest wyłoniony w ramach przetargu po zakończeniu etapu projektowania (design-bid-build). Umowy typu design&build są zwykle realizowane przez wykonawcę, który jest odpowiedzialny zarówno za projekt jak i jego późniejsze wykonanie. Jest to preferowana metoda w przypadku napiętych harmonogramów i ma na celu zaoszczędzenie czasu oraz kosztów. Udane projekty design&build oferują właścicielowi wiele korzyści:

Jeden punkt kontaktu

Podejście design&build opiera się maksymalnym uproszczeniu procesu dla Klienta i zapewnieniu mu jednego źródła kontaktu dla całego projektu. W klasycznej metodzie Klient musi najpierw wybrać architekta/projektanta, sfinalizować projekt, przeprowadzić przetarg i wybrać wykonawcę, a następnie przez cały przebieg prac budowlanych pełnić rolę pośrednika pomiędzy dwoma firmami. Nie każda organizacja Klienta jest gotowa na takie rozwiązanie, ponieważ wymaga to sporej wiedzy technicznej, poświęcenia własnych sił na koordynację procesu, ewentualnie zaangażowania profesjonalnej firmy do zarządzania projektem fit-outu.

Szybkość realizacji

Zwykle czas realizacji w formule design&build jest krótszy niż w przypadku metody tradycyjnej, gdyż pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie prac na placu budowy jeszcze przed całkowitym ukończeniem projektowania. W przypadku tradycyjnej formy kontraktu budowa rusza dużo później, po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą.

Zarządzanie budżetem

W przypadku realizacji inwestycji w formule design&build kontrola budżetu następuje już na etapie projektowania nie czekając na spłynięcie ofert od Generalnych Wykonawców, co pomaga utrzymać projekt w realistycznych ramach. Klient jest na bieżąco informowany o tym jak jego decyzje projektowe wpływają na koszty przez co od początku odgrywa kluczową rolę w ustaleniu ostatecznego budżetu. Po sfinalizowaniu zakresu projektowego budżet jest ściśle kontrolowany aby nie doszło do przekroczeń. Całkowity koszt projektu jest zatem widoczny stosunkowo wcześnie.

W tradycyjnym podejściu koszty budowy są znane dopiero po otwarciu ofert wykonawców co powoduje, że Klient może wydać sporo pieniędzy na projekt, ale nie będzie mógł pozwolić sobie na jego realizację. Często się zdarza, że oferty budowlane przekraczają budżet, a projekt musi zostać zoptymalizowany, aby zmieścić się w budżecie Klienta, co opóźnia jego zakończenie.

Usługi dodatkowe

Firmy wykończeniowe takie jak TECAS Fitout często idą o krok dalej w koncepcji design&build przyjmując w swoich umowach dodatkowe obowiązki takie jak: organizacja przeprowadzki, odświeżenie powierzchni najmu zwalnianej przez Klienta, instalacja i konfiguracja sprzętów w nowym miejscu pracy wraz z przeszkoleniem personelu z jego korzystania, czy dodatkowe testy wydajności instalacji.

Jakość wykonania

Aranżacje wykonywane metodą design&build często charakteryzują się wyższą jakością wykonania niż te zlecane metodą klasyczną, w których spotyka się sprzeczne podejście architekta i wykonawcy. Firma projektowo-budowlana jest odpowiedzialna za całościowy efekt projektu przez co jest bardziej zmotywowana do utrzymania wysokiej jakości prac budowlanych, nie trąc jednocześnie z oczu istoty projektu jaką jest oryginalny design wnętrza.

Lepsza komunikacja

W związku z tym, że zarówno parametry projektowe jak i budżetowe są opracowywane jednocześnie, współpraca i komunikacja zaangażowanych stron z natury rzeczy jest bardziej efektywna. Aktywny udział wykonawcy już na wczesnym etapie ma jeszcze jedną zaletę – pozwala wychwycić istotne kwestie realizacyjne z dużym wyprzedzeniem, zanim powstanie szczegółowy projekt wykonawczy.

Oszczędności

Przy zastosowaniu metody design&build można uzyskać pewne oszczędności kosztów. Ma to związek z dużymi możliwościami inżynieryjnymi jakie daje ścisła współpraca między projektantem a wykonawcą wnętrza. Wykonawcy aranżacji, tacy jak TECAS Fitout, mają bezpośrednie i rzeczywiste doświadczenie w zakresie kosztów zakupu i montażu materiałów, którym dzielą się bezpośrednio z architektami podczas fazy projektowania. Ten proces może potencjalnie przełożyć się na niższe koszty wykonania i oszczędności dla Klienta.

Przybliżyliśmy główne zalety metody design&build jednak wybór pomiędzy nią a metodą tradycyjną zależy w dużej mierze od strategii i potrzeb Klienta.

Porównanie metody tradycyjnej i metody Design & Build

Obie metody realizacji projektów będą odpowiednie dla różnych rodzajów działalności i różnych wymagań organizacji Klienta. Klienci, którzy mają budżet na zarządzanie i nadzorowanie procesu, mogą bardziej pasować do tradycyjnego podejścia, zwłaszcza jeśli są gotowi zaakceptować ryzyko związane z nieprzewidzianymi kosztami i wydłużonymi harmonogramami.

Jednak ze względu na wymienione wcześniej korzyści podejście design&build staje się coraz bardziej popularne na polskim rynku zarówno w zakresie aranżacji nowych powierzchni biurowych jak i przeprojektowywania istniejących.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o wyborze metody odpowiedniej dla Twojego projektu.